Welkom bij InformaticaWijs 2017-2018

Op deze website kun je oefenen met het Office-pakket en MediaWijs worden. Er zijn 4 delen:
met OfficeWijs leert je allerlei bewerkingen in het Office-pakket, terwijl MediaWijs inzicht
geeft in het gebruik van internet en media. Met FotoWijs leer je foto's bewerken. Met WindowsWijs
leer je de fijne kneepjes van Windows (alle versies vanaf Windows 7. 
We werken vanuit het idee: "Hoe Doe je dat...".
 
Meld je aan in het Aan- en afmeldmenu !
Het lespakket InformaticaWijs oefent computer-basisvaardigheden van leerlingen: 10-vinger-blind typen, OfficeWijs (Word, PowerPoint en Excel), MediaWijs en het bewerken van foto's met het (gratis) programma: GIMP. Doel is leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, ICT-vaardig maken. Niet door middel van het traditionele boek, maar middels een website. Vaardigheden oefenen door het bekijken van filmpjes en dat in praktijk brengen met 'doe'-opdrachten. Deze staan in een lesbrievenmap of kateren voor de leerling.

Leerkrachten en/of ouders: Het lespakket InformaticaWijs.

De katernen van InformaticaWijs kosten 25 euro per deel. U kunt ze bestellen via: IVIO-Boeken.
U kunt bestellen middels e optie: 'Stel een vraag. U geeft dan aan welke titels u wilt hebben.
Het pakket InformaticaWijs geeft heldere uitleg met leuke opdrachten, onderstend door de website.
Als u voor een hele klas bestelt (minimaal 12) dan krijgt u het leerkrachtenkatern gratis.
U kunt een docent van InformaticaWijs uitnodigen voor een gastles. Voor scholen die met een hele klas aan InformaticaWijs werken is dit gratis. (Behoudens reiskosten)
Als u uw leerlingen door een docent van InformaticaWijs op afstand wilt laten begeleiden, dan is dat ook mogelijk. De kosten hiervoor bedragen 50 euro per leerling per katern (2, 3 en 4) voor een (school)jaar. 
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Klik de link: 'Stel uw vraag'
Het complete lespakket InformaticaWijs is te bestellen via deknop: Registreren.
Knop registreren2Voor scholen: na inschrijving van leerlingen, ontvangt de school de bestelde katernen en toegangsgegevens.
Lees voor het registreren de Algemene Voorwaarden
Het InformaticaWijs-pakket is geschikt voor leerlingen van 11 jaar en ouder. Het lespakket is zo gemaakt dat een leerling er zelfstandig mee kan werken!. Het bevat de onderdelen (katernen):
- Docentenkatern en typevaardigheid (10-vinger-blind)
   Het type-examen wordt op de website van Ticken.nl afgenomen en heeft een officeel diploma.
- OfficeWijs: 2010 - 2013 - 2016 - 365 (Basisvaardigheden)
- MediaWijs (en Informatieverwerking)
- FotoWijs met het (gratis) ptogramma GIMP
- WindowsWijs: basis-computervaardigheden.
De examens kunt u aanvragen bij het IVIO Examenbureau. Voor OfficeWijs en MediaWijs  op KSE-2/4-niveau. Voor FotoWijs enWindowsWijs is er een examen op KSE 2-niveau.

Aan- en afmelden (leerlingen/mentor)

Contact? Een vraag?