Welkom bij InformaticaWijs 2017-2018

Op deze website kun je oefenen met het Office-pakket en MediaWijs worden. OfficeWijs leert je allerlei bewerkingen in het Office-pakket, terwijl MediaWijs je je inzicht geeft in het gebruik van internet en media. Met FotoWijs leer je foto's bewerken.
We werken vanuit het idee: "Hoe Doe je dat...".
U kunt op een deel van de website rondkijken en zien welke onderwerpen er aan bod komen.

Meld je aan in het Aan- en afmeldmenu !

Het lespakket InformaticaWijs oefent computer-basisvaardigheden van leerlingen: 10-vinger-blind typen, OfficeWijs (Word, PowerPoint en Excel), MediaWijs en het bewerken van foto's met het (gratis) programma: GIMP. Doel is leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, ICT-vaardig maken. Niet door middel van het traditionele boek, maar middels een website. Vaardigheden oefenen door het bekijken van filmpjes en dat in praktijk brengen met 'doe'-opdrachten. Deze staan in een lesbrievenmap of kateren voor de leerling.

Leerkrachten en/of ouders: Het lespakket InformaticaWijs.

De katernen van InformaticaWijs kosten 25 euro per deel U kunt ze bestellen via IVIO-Boeken.
Het pakket Informatica!Wijs van IVIO@School biedt lesbrieven met leuke opdrachten, en begeleiding door een leraar op afstand.
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Klik de link: 'Stel uw vraag'
Het complete lespakket InformaticaWijs is te bestellen via de optie: 'Stel uw vraag?
Of middels de knop: 'Registreren'.Knop registreren2
Voor scholen: na inschrijving van leerlingen, ontvangt de school de lesmappen en toegangsgegevens. Lees voor het registreren de Algemene Voorwaarden
Het InformaticaWijs-pakket is geschikt voor leerlingen van 11 jaar en ouder. Het lespakket is zo gemaakt dat een leerling er zelfstandig mee kan werken!. Het bevat de onderdelen:
- typevaardigheid (10-vinger-blind)
- Het type-examen wordt op de website van Ticken.nl afgenomen en heeft ook een officeel diploma.
- OfficeWijs: 2010 - 2013 - 2016 - 365 (Basisvaardigheden)
- MediaWijsheid (en Informatieverwerking)
- Een examen door het IVIO Examenbureau voor OfficeWijs en MediaWijs op KSE-2/4-niveau sluit de
   onderdelen OfficeWijs en MediaWijs af.
- FotoWijs met Gimp wordt ook afgesloten met een examen van het IVIO Examenbureau.
- WindowsWijs wordtook met een exmen afgesloten.
Voornoemde onderdelen zijn in de vorm van boekjes (kateren) verkrijgbaar via IVIO Boeken.
 
 
 

Aan- en afmelden

Contact? Een vraag?