Welkom bij InformaticaWijs 2017-2018

Op deze website kun je oefenen met het Office-pakket en MediaWijs worden. OfficeWijs leert je allerlei bewerkingen in het Office-pakket, terwijl MediaWijs je je inzicht geeft in het gebruik van internet en media. Met FotoWijs leer je foto's bewerken.
We werken vanuit het idee: "Hoe Doe je dat...".
U kunt op een deel van de website rondkijken en zien welke onderwerpen er aan bod komen.

Meld je aan in het Aan- en afmeldmenu !

Het lespakket InformaticaWijs oefent computer-basisvaardigheden van leerlingen: 10-vinger-blind typen, OfficeWijs (Word, PowerPoint en Excel), MediaWijs en het bewerken van foto's met het (gratis) programma: GIMP. Doel is leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, ICT-vaardig maken. Niet door middel van het traditionele boek, maar middels een website. Vaardigheden oefenen door het bekijken van filmpjes en dat in praktijk brengen met 'doe'-opdrachten. Deze staan in een lesbrievenmap of kateren voor de leerling.

Leerkrachten en/of ouders: Het lespakket InformaticaWijs.

De katernen van InformaticaWijs kosten 25 euro per deel. U kunt ze bestellen via: IVIO-Boeken.
Het pakket InformaticaWijs geeft heldere uitleg met leuke opdrachten, onderstend door de website.
U kunt een docent van InformaticaWijs uitnodigen voor een gastles. Voor scholen die met een hele klas aan InformaticaWijs werken is dit gratis. (Behoudens reiskosten)
Als u uw leerlingen door een docent van InformaticaWijs op afstand wilt laten begeleiden, dan is dat ook mogelijk. De kosten hiervoor bedragen 65 euro per leerling per katern (2, 3 en 4) voor een (school)jaar. 
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Klik de link: 'Stel uw vraag'
Het complete lespakket InformaticaWijs is te bestellen via deknop: Registreren.
Knop registreren2Voor scholen: na inschrijving van leerlingen, ontvangt de school de bestelde katernen en toegangsgegevens.
Lees voor het registreren de Algemene Voorwaarden
Het InformaticaWijs-pakket is geschikt voor leerlingen van 11 jaar en ouder. Het lespakket is zo gemaakt dat een leerling er zelfstandig mee kan werken!. Het bevat de onderdelen (katernen):
- Docentenkatern en typevaardigheid (10-vinger-blind)
   Het type-examen wordt op de website van Ticken.nl afgenomen en heeft een officeel diploma.
- OfficeWijs: 2010 - 2013 - 2016 - 365 (Basisvaardigheden)
- MediaWijs (en Informatieverwerking)
- FotoWijs met het (gratis) ptogramma GIMP
- WindowsWijs: basis-computervaardigheden.
De examens kunt u aanvragen bij het IVIO Examenbureau. Voor OfficeWijs en MediaWijs  op KSE-2/4-niveau. Voor FotoWijs enWindowsWijs is er een examen op KSE 2-niveau.

Aan- en afmelden

Contact? Een vraag?