Welkom bij InformaticaWijs 2017-2018

Op deze website kun je oefenen met het Office-pakket en MediaWijs worden. OfficeWijs leert je allerlei bewerkingen in het Office-pakket, terwijl MediaWijs je je inzicht geeft in het gebruik van internet en media. Met FotoWijs leer je foto's bewerken.
We werken vanuit het idee: "Hoe Doe je dat...".
U kunt op een deel van de website rondkijken en zien welke onderwerpen er aan bod komen.

Meld je aan in het Aan- en afmeldmenu !

Het lespakket InformaticaWijs oefent computer-basisvaardigheden van leerlingen: 10-vinger-blind typen, OfficeWijs (Word, PowerPoint en Excel), MediaWijs en het bewerken van foto's met het (gratis) programma: GIMP. Doel is leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, ICT-vaardig maken. Niet door middel van het traditionele boek, maar middels een website. Vaardigheden oefenen door het bekijken van filmpjes en dat in praktijk brengen met 'doe'-opdrachten. Deze staan in een lesbrievenmap of kateren voor de leerling.

Leerkrachten en/of ouders: Het lespakket InformaticaWijs.

Het pakket biedt lesbrieven met leuke opdrachten, en begeleiding door een leraar op afstand. (IVIO@School)
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Klik de link: 'Stel uw vraag'
Het complete lespakket InformaticaWijs is te bestellen via de optie: 'Stel uw vraag?
Of middels de knop: 'Registreren'.Knop registreren2
Voor scholen: na inschrijving van leerlingen, ontvangt de school de lesmappen en toegangsgegevens. Lees voor het registreren de Algemene Voorwaarden
Het InformaticaWijs-pakket is geschikt voor leerlingen van 11 jaar en ouder. Het lespakket is zo gemaakt dat een leerling er zelfstandig mee kan werken, onder begeleiding van een leraar op afstand!. Het bevat de onderdelen:
- typevaardigheid (10-vinger-blind)
- OfficeWijs: 2010 - 2013 - 2016 - 365 (Basisvaardigheden)
- MediaWijsheid (en Informatieverwerking)
- Een examen door het IVIO Examenbureau voor OfficeWijs en MediaWijs op KSE-2/4-niveau sluit de
   onderdelen OfficeWijs en MediaWijs af.
- Het type-examen wordt op de website van Ticken.nl afgenomen en heeft ook een officeel diploma.
- FotoWijs met Gimp (wordt afgesloten met een toets en certificaat)
 

Aan- en afmelden

Contact? Een vraag?